Housing Loan

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

Mobiz ConsulteX ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับท่านที่อยากมีบ้าน หรือบ้านเก่าทำสินเชื่อใหม่ แต่อาจติดปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานทางด้านการเงิน เราพร้อมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับท่านด้วยข้อเสนอพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดเครดิตบูโรขอสินเชื่อบ้านได้... • More Info

SMEs Loan

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สัมผัสกับความหลากหลายของรูปแบบทางด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยเงื่อนไข ที่ดีที่สุด ใม่ว่าจะต้องการเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ขยายธุรกิจ หรือ รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เพื่ออีกก้าวในธุรกิจของท่าน... • More Info

Auto Loan

สินเชื่อรถยนต์

การผ่อนรถที่ให้ทางเลือกในการประหยัดดอกเบีย โดยเปิดโอกาสให้ลดเงินต้นด้วยการชำระเงินก้อน โดยใช้หลักการเดียวกับการผ่อนบ้าน ผ่อนจบเร็วกว่าที่คิด ประหยัดดอกเบี้ยกว่าวิธีการเดิม ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูง... • More Info

Auto Loan

สินเชื่อรถยนต์ อยากมีรถไม่ยาก! ด้วยบริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถธนาคารไทยเครดิต ที่มอบบริการสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ ให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆ ผ่อนสบายๆ เงื่อนไขไม่ยุ่งยากทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ด้วยบริการสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ให้คุณผ่อนรถได้เหมือนผ่อนบ้าน ไม่มีการคิดดอกเบี้ยล่วงหน้า

 

  ไม่มีการคิดดอกเบี้ยล่วงหน้า
  มีเงินมาก ชำระค่างวดมาก เงินต้นลด ดอกเบี้ยลด ค่างวดหมดไว
  ปิดบัญชีก่อนกำหนด ได้ส่วนลดดอกเบี้ยมากกว่า

 

กรณี รถยนต์ใหม่ (New Car) บริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ดังนี้
 
  • เงินดาวน์ ขั้นต่ำ 10% ของราคาจำหน่ายรถยนต์
 
  • การให้เช่าซื้อมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน – 72 เดือน
 
  • ประเภทรถยนต์ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถโดยสาร
 
  • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
    1. แบบคงที่
    2. แบบลอยตัว
 
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินดาวน์ ระยะเวลาการให้เช่าซื้อ และประเภทรถยนต์

 

กรณี รถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) บริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ดังนี้
 
    • วงเงินสูงสุด 100% ของราคารถยนต์ (ราคาประเมินรถยนต์ที่ธนาคารกำหนด)
  รถยนต์ใช้แล้ว อายุรถยนต์สูงสุด 20 ปี
 
  • การให้เช่าซื้อมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน – 60 เดือน
 
  • ประเภทรถยนต์ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถโดยสาร
 
  • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
    1. แบบคงที่
    2. แบบลอยตัว
 
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินดาวน์ ระยะเวลาการให้เช่าซื้อ และประเภทรถยนต์
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท โมบิส ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2/533 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

โทรศัพท์

: 0-2904-8471

  โทรมือถือ : 089-490-4884, 089-787-5511, 084-532-4888
  โทรสาร : 0-2904-8471
  อีเมล์ : info@thaicredit.com

Credit Criteria and Documents Required

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

และเอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อรถยนต์ (Auto Loan)

 

บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติ

1.

อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 60 ปี

2.

มีรายได้เป็น 2 เท่าของค่างวด

3.

มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณา (ผู้เช่าซื้อ และบุคคลค้ำประกัน)

1.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรข้าราชการ

2.

สำเนาทะเบียนบ้าน

3.

ใบสลิปเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือเอกสารรับรองเงินเดือน

4.

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 

นิติบุคคล

คุณสมบัติ

1.

จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

2.

จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายไทย

3.

และสามารถทำนิติกรรมเช่าซื้อได้

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน และ ภพ.30

2.

หนังสือบริคณสนธิ

3.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.

สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. สำเนาเอกสารทางด้านการเงิน เช่น งบการเงิน
6. หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  หมายเหตุ เอกสารทุกประเภทต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 


 

การชำระค่างวดสามารถเลือกชำระได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

1.

วงเงินอนุมัติสูง และระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว

2.

สามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระได้

3.

มีความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยให้กับผู้กู้

4.

 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอัคคีภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน สามารถรวมอยู่ในวงเงินกู้

5. ปรึกษาให้คำปรึกษาและรับเอกสารฟรี