Housing Loan

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

Mobiz ConsulteX ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับท่านที่อยากมีบ้าน หรือบ้านเก่าทำสินเชื่อใหม่ แต่อาจติดปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานทางด้านการเงิน เราพร้อมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับท่านด้วยข้อเสนอพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดเครดิตบูโรขอสินเชื่อบ้านได้... • More Info

SMEs Loan

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สัมผัสกับความหลากหลายของรูปแบบทางด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยเงื่อนไข ที่ดีที่สุด ใม่ว่าจะต้องการเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ขยายธุรกิจ หรือ รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เพื่ออีกก้าวในธุรกิจของท่าน... • More Info

Auto Loan

สินเชื่อรถยนต์

การผ่อนรถที่ให้ทางเลือกในการประหยัดดอกเบีย โดยเปิดโอกาสให้ลดเงินต้นด้วยการชำระเงินก้อน โดยใช้หลักการเดียวกับการผ่อนบ้าน ผ่อนจบเร็วกว่าที่คิด ประหยัดดอกเบี้ยกว่าวิธีการเดิม ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูง... • More Info

Housing Loan

สินเชื่อที่อยู่อาศัย ซื้อหรือสร้างบ้านใหม่…ง่ายนิดเดียว ด้วยบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยเครดิต ที่ช่วยหาทางออกให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานทางด้านการเงิน หรือติดเครดิตบูโร ได้มีโอกาสในการขอสินเชื่อบ้าน ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 95% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อราย  

 

ผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาในการผ่อนสูงสุดถึง 40 ปี 

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย     สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)
สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์      สูงสุดไม่เกิน 15 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์)

         
ผ่อนเบาๆ กับค่างวดที่ต่ำลง  ด้วยอัตราดอกเบี้ย
 

สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย    
     ปีที่ 1 p;  ปีที่ 1 คิด MRR-4.50% ต่อปี  
     ปีที่ 2 คิด MRR-3.25% ต่อปี  
     ปีที่ 3 คิด MRR-2.00% ต่อปี  
     ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิด MRR-1.50% ต่อปี  
 

 

ค่าธรรมเนียม

1.  ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

2.  ค่าธรรมเนียม กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนด

  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2.0% ของวงเงินกู้ กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อน 3 ปี

  • สินเชื่อเอนกประสงค์ (เงินกู้เพิ่ม) ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หลักประกัน

          จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์ 

โฮมออฟฟิต  คอนโดมิเนี่ยม)

 

การชำระคืน

          ผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนธนาคารทุกเดือน

 

เงื่อนไข

1.       การทำประกันภัยอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร

2.       บริการแผนคุ้มครองประกันสินเชื่อ พร้อมยกผลประโยชน์ให้กับธนาคาร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท โมบิส ดิสทริบิวชั่น จำกัด

2/533 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

โทรศัพท์

: 0-2904-8471

  โทรมือถือ : 089-490-4884, 089-787-5511, 084-532-4888
  โทรสาร : 0-2904-8471
  อีเมล์ : info@thaicredit.com

Credit Criteria and Documents Required

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ และเอกสารประกอบการพิจารณาขอสินที่อยูอาศัย (Housing Loan)

1.

 

บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 - 70 ปี (กรณีบ้านใหม่และเก่า รวมอายุของผู้ขอกู้ และระยะเวลากู้แล้วไม่เกิน 70 ปี)

2.

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ เสมือนไร้ความสามารถ

3.

 

มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรอง จากที่ทำงานเดิมมาแสดง

4.

 

กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.

กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้

 


เอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ

1.

สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้-คู่สมรส-ผู้ค้ำประกัน

2.

สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3.

สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

4.

หนังสือรับรองสิทธิการกู้กับธนาคาร (สวัสดิการพนักงาน)

5.

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

6. สำเนาบัญชีตรวจสอบเครดิตบูโร

เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ

1.

สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้-คู่สมรส-ผู้ค้ำประกัน

2.

สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

3.

หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนการค้า

4.

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

5.

 

 

สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ หรือ สำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือสำเนาภาษีเงินได้ (ภ.พ.30) หรือสำเนางบการเงินปัจจุบัน

6.

สำเนาโฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง) ขนาดเท่าต้นฉบับตัวจริง

7.

เอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)

8.

เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)

 


 

สิทธิพิเศษของผู้กู้

1.

วงเงินอนุมัติสูง และระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว

2.

สามารถกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระได้

3.

มีความคุ้มครองในส่วนของประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยให้กับผู้กู้

4.

 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอัคคีภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน สามารถรวมอยู่ในวงเงินกู้

5. ปรึกษาให้คำปรึกษาและรับเอกสารฟรี